Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bexter B.V.

Bexter B.V. is gevestigd aan de Papsouwselaan 119T, 2624 AK, Delft, Nederland. Bexter is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Kamer van Koophandel) onder nummer 27253802.

U kunt contact met ons opnemen:

  • Via telefoon: +31 15 750 10 50
  • Via e-mail: info@bexter.nl

Waarom een ​​privacyverklaring?

Privacy en beveiliging van uw gegevens is erg belangrijk voor Bexter. Bexter houdt zich aan de Nederlandse en Europese privacywetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Algemene Verordering Gegevensbescherming, (AVG)), die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt. transparant willen zijn, zowel met onze producten als met het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij verzamelen/verwerken, waarom wij dat doen en wat er met uw gegevens gebeurt.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Bexter B.V. is een organisatie die opereert in de ‘business to business’ (B2B) markt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij u de informatie kunnen verstrekken die u heeft aangevraagd via onze website (www.bexter.nl/en). Ook verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten uit te kunnen voeren. Zonder uw gegevens kunnen we geen informatie, producten of diensten leveren.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe?

De persoonlijke gegevens die Bexter verzamelt, bestaan ​​uit:

  • Naam- en achternaam van de gebruiker;
  • E-mailadres van de gebruiker;
  • Telefoonnummers van contactpersonen.

Dergelijke gegevens worden voornamelijk digitaal verzameld via een registratiewebpagina (op onze website www.bexter.nl/en

a>) en in onze applicaties. Bexter kan ook schriftelijk of mondeling om persoonsgegevens vragen.

We zullen nooit om meer informatie vragen dan we nodig hebben om contact met je op te kunnen nemen, om onze producten en diensten te leveren en om functionele producten te maken.

Je hebt altijd de keuze om te beslissen welke informatie je met ons wilt delen. Wanneer u informatie met ons deelt, moet dit een bewuste keuze zijn.

Hoe we omgaan met persoonlijke gegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke en zakelijke gegevens. Een persoon die niets met uw gegevens te maken heeft, heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer u gebruik maakt van een betaalde dienst van ons, gebruiken wij uw gegevens voor de facturatie. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om u gerichte e-mails te sturen voor informatieve/commerciële redenen. Als u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de ‘opt-out’-knop die u onderaan al onze commerciële/informatieve e-mails vindt.

Daarnaast hebben wij op administratief, technisch en organisatorisch vlak de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te kunnen beschermen, vertrouwelijk te behandelen en misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Door deze maatregelen toe te passen, rekening houdend met techniek en kosten, zorgen we voor voldoende beveiliging.

Uw gegevens worden opgeslagen op een server van Microsoft Azure. Je gegevens worden opgeslagen in Nederland.

Wij delen geen gegevens met derden en/of partijen buiten de EU. Verder gebruiken we geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan om zakelijke redenen noodzakelijk of wettelijk vereist wordt geacht. Waar mogelijk verwijderen we persoonsgegevens vier (4) weken na beëindiging van onze zakelijke overeenkomst met u.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, als u inzage wilt in uw gegevens, als uw persoonsgegevens onjuist zijn en u uw gegevens wilt laten corrigeren, als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens wilt intrekken, als u heeft u een klacht, wilt u dat wij uw persoonsgegevens wissen of overdragen aan een derde partij, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@bexter.nl

Als u onrechtmatig gegevensgebruik constateert, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens.)

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en).

Google Analytics & Cookies

Bexter gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder andere bezoekersstatistieken en bekeken pagina’s op onze website. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we onze website optimaliseren.

De informatie die wordt verzameld via Google Analytics wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, b.v. de laatste delen van uw IP-adres zijn niet zichtbaar. Aangezien Google de gegevensverwerker is, is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google verzamelt de gegevens niet voor eigen gebruik, daar heeft Bexter geen toestemming voor gegeven. Google Analytics gebruikt cookies om statistieken te verzamelen. Als u geen cookies van Google Analytics wilt accepteren, kunt u uw browser aanpassen zodat deze geen cookies meer kan accepteren. U kunt dit doen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Wij gebruiken geen andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Bexter B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke wijziging wordt op onze website gepubliceerd. We raden je aan om regelmatig onze website te bezoeken om te zien of er veel wijzigingen zijn aangebracht.