De meeste organisaties zijn zich ervan bewust dat data verzamelen essentieel is voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het efficiënter inzetten van logistieke middelen. Het nut inzien van data delen met andere organisaties loopt daarentegen nog achter. Vertrouwen en privacy van data spelen daarbij een grote rol volgens onderzoek van de ABN AMRO[1]. Toch loopt een organisatie kansen mis wanneer geen data wordt gedeeld met de keten. Veel voordelen zijn binnen handbereik wanneer een organisatie data deelt en optimaal inzet door middel van een data integratie platform.

Bewustwording van data delen

Een organisatie zal pas een stap zetten als het nut en de voordelen ergens van worden ingezien. ‘What’s is in it for me?’ is een bekende vraag hiervoor. Volgens logistiek.nl groeit de bewustwording bij logistiek dienstverleners over de essentie van data voor het verbeteren van de processen[2]. Het onderzoek van ABN-AMRO bevestigt dit. In dit onderzoek gaf 97% van de respondenten aan data te willen delen. Ook gaf 87% aan dat data delen kan leiden tot een efficiëntere logistieke keten[3]. Toch is het vrijwel zeker dat niet de volledige groep van die 87% ook daadwerkelijk zich inzet om data te delen binnen de keten. “Logistiek dienstverleners moeten intensiever met data gaan werken. Dat geeft ze de kans op een goed verhaal naar verladers toe. Verladers zouden op hun beurt meer oog moeten hebben voor de verborgen kosten van inefficiëntie”, aldus Albert Jan Swart van ABN AMRO.

Voordelen van data delen in de supply chain

Er zitten veel voordelen aan data delen in de supply chain. Volgens het Supply Chain Magazine (SCM), kan het transport over de weg 10% procent efficiënter worden als logistieke organisaties meer data met elkaar zouden delen[4]. Ook zou volgens onderzoek van ABN-AMRO zo’n 500.000 ton CO2 bespaard kunnen worden door data delen binnen de keten. Daarnaast zal het data delen met organisaties in de keten ervoor zorgen dat de samenwerking verbetert tussen relaties. Diverse processen binnen de supply chain kunnen beter op elkaar worden afgestemd met data dat voor alle relaties beschikbaar is. Dit kan resulteren in minder lege kilometers, betere bevoorrading van vracht en een adequatere manier van inspelen op plotselinge wijzigingen.

Data integratie van verschillende systemen

Naast data delen binnen de keten is het van belang dat gebruik wordt gemaakt van data-integratie, waarbij de verschillende softwaresystemen met elkaar worden gekoppeld. Voor verschillende activiteiten gebruikt een organisatie diverse software en platforms. Een boekhoudpakket voor de financiën, TrackOnline voor de emballage registratie en weer een ander pakket voor de orders. Roeland Krom, oprichter van Cohelion vertelt: “We zien dat veel bedrijven sturen op belangrijke rapportages die ontwikkeld zijn in Excel door een select aantal medewerkers. Dat creëert een grote afhankelijkheid en is vaak niet houdbaar”. Met Cohelion is het mogelijk om data vanuit alle systemen te koppelen en toegankelijk te maken via één centraal platform. Integratie van de verschillende systemen betekent dat een organisatie over meer data beschikt. Hierdoor kunnen beter geïnformeerde beslissingen worden gemaakt, zonder dat bepaalde data over het hoofd wordt gezien. Ook zorgt het voor een beter overzicht, meer gebruiksgemak en meer efficiëntie, zowel voor het bedrijf als hun klanten.

Bij Van Vliet Containers is het data-integratie platform al geïmplementeerd, zoals te lezen is in deze klantcase. “Grote concerns hebben vaak meerdere entiteiten in hun vloot. Dankzij Cohelion kunnen wij nu alle data aan elkaar knopen en zorgen dat die losse entiteiten gebruik kunnen maken van elkaars pool. Zij kunnen nu precies zien hoeveel ladingsdragers elke entiteit nodig heeft in een bepaalde periode. Hierdoor kunnen ze enorme kostenbesparingen realiseren en veel efficiënter te werk gaan”, legt Bob IJpelaar, managing director bij Van Vliet Containers uit.

Data delen binnen de logistieke keten is een belangrijk onderwerp voor veel logistieke organisaties. Door data te delen in de supply chain verbeter je de samenwerking en het resulteert doorgaans in een efficiëntere manier van werken en inzet van logistieke middelen.

Data delen binnen de logistieke keten is ook een centraal onderwerp op de ICT & Logistiek beurs op 10 en 11 november. Samen met Cohelion staan wij op deze beurs en kun je met ons sparren over onder andere onderwerpen zoals data delen binnen de keten. Meld je gratis aan voor de beurs via deze link. Meer weten over TrackOnline? Download de brochure of maak een gratis proefperiode aan voor 30 dagen.


[1] https://www.abnamro.nl/nl/media/PdfOS_20190507_Gebruik_data_in_wegtransport_kan_500000_ton_CO2_besparen_tcm16-64740.pdf

[2] https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/artikel/2019/12/datadelen-het-nieuwe-logistieke-goud-101170896

[3] https://www.logistiek.nl/ketensamenwerking/nieuws/2019/05/maak-van-data-delen-strategisch-speerpunt-101168107

[4] https://www.supplychainmagazine.nl/wegtransport-kan-10-procent-efficienter-door-delen-van-logistieke-data/