De aarde warmt op, een feit waar niemand omheen kan. De laatste jaren lijkt dit nog meer zichtbaar te zijn met het extreme weer, die overstromingen en bosbranden als gevolg hadden. De aarde is 1,1 graden warmer geworden sinds de periode voor 1900, volgens het rapport van VN-klimaatpanel IPCC, en de verwachting is dat temperatuur van de aarde de komende jaren blijft stijgen. Dat de oorzaak van menselijke hand komt, was eerder nog zeer waarschijnlijk, maar is nu onbetwistbaar. Het tegengaan van de temperatuurstijging van de aarde is een daadwerkelijk te maken keuze, als persoon en als bedrijf!

Duurzaamheid gaat ons aan het hart, daarom schreven we eerder al over het duurzaam beheren van emballage en het duurzame logistieke proces in de voedselindustrie. Het is zelfs gedefinieerd als primaire doelstelling van Bexter om met software het gebruik van herbruikbare emballage te stimuleren om zo duurzaam werken bij andere bedrijven te bevorderen.

Circulaire economie

De Nederlandse overheid wil dat Nederland voor 2050 volledig circulair is. Een circulaire economie houdt het volgende in, volgens TNO : “De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”. In de logistieke sector zou dat betekenen dat grondstoffen circulair gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door grondstoffen te recyclen of bio-afbreekbare grondstoffen te gebruiken. Het gebruik van herbruikbare emballage sluit hierop aan en moet dus gestimuleerd worden. TrackOnline is het online platform dat hierop inhaakt, zo stelt Toon de Jong, commercieel directeur: “TrackOnline is volledig ontwikkeld vanuit het perspectief van duurzaamheid, die de overgang naar een circulaire economie mogelijk maakt.”

Afvalvermindering met herbruikbare emballage

Herbruikbare emballage is onderdeel van de verpakking van het vervoeren van producten. Een emballage item is als het ware een verpakking die meer dan één keer gebruikt wordt. Daarnaast draagt het bij aan de vermindering van verpakkingsafval, wat bedrijven helpt om aan afvalvermindering te voldoen, die zijn vastgesteld door overheden (Livingstone en Sparks, 1994; Kroon en Vrijens, 1995). Herbruikbare emballage voldoet ook aan de eisen van afnemers, die steeds meer vragen om producten die op een duurzame en milieuverantwoorde manier zijn geproduceerd en/of vervoerd (Vandermerwe en Oliff, 1990; Cotte en Trudel, 2009).

Toename in gebruik van emballage

De behoefte van bedrijven om meer gebruik te maken van herbruikbare emballage om onder andere minder afval te produceren is in lijn met de toekomstverwachting. Volgens het rapport “Returnable Transport Packaging (RTP) Market – Growth, Trends, COVID-19 impact and forcast (2021-2026)”, wordt de marktwaarde van Returnable Transport Packaging in 2020 op $7,83 miljoen geschat. In 2026 wordt verwacht dat deze marktwaarde stijgt naar $11,04 miljoen. Deze stijging hangt samen met de stijging van export en import van goederen en de e-commerce industrie1.

Verminder de impact op het milieu met herbruikbare emballage

Zoals we eerder benoemde vermindert de impact op het milieu door het gebruik van herbruikbare verpakkingen, zo ook volgens het Reusable Packaging Association. Zij maken hierin de onderverdeling in zes categorieën:

  • Minder afval; Afval op stortplaatsen is verminderd met 86% door de afname in wegwerpverpakkingen, doordat de levensduur van herbruikbare verpakking langer is.
  • Lagere CO2 uitstoot; Door een toename in herbruikbare verpakkingen wordt het recyclen of opnieuw maken van wegwerpverpakkingen overbodig. Daarom daalt de CO2 uitstoot met 60%.
  • Lagere energieconsumptie; Om herbruikbare verpakkingsartikelen te produceren is er minder energie nodig dan bij wegwerpverpakkingen, namelijk 64% minder.
  • Minder water consumptie; Tijdens de productie en recycling en verwijdering wordt veel water gebruikt bij wegwerpverpakkingen. Dit is zo’n 80% meer dan bij herbruikbare verpakkingen.
  • Minder productafval; Herbruikbare verpakking biedt producten meer bescherming, dit resulteert in minder productschade en productafval.
  • Materiaal herstel en hergebruik; Herbruikbare verpakkingen zijn circulair, waardoor ze na hun levensduur ook hergebruikt kunnen worden om nieuwe verpakkingen te produceren 2.

“De vraag is niet of, maar wanneer men moet overschakelen op een ander type activa”.

Serge van Helvoirt, Manager Business Development

The Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Niet alleen overheden stellen doelen om de duurzaamheid te verbeteren, maar ook de Verenigde Naties heeft maar liefst 17 doelen opgesteld. Onlangs publiceerde de Verenigde Naties het SDG rapport, SDG staat hierin voor Sustainable Development Goals. Hierin staan 17 doelen die zijn gecreëerd om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering te reduceren. Twee van deze doelen dragen bij aan de duurzaamheid, te weten doel 9: industry, innovation and infrastructure en doel 12: responsible consumption and production.

Het online emballage registratie platform TrackOnline draagt direct bij aan het realiseren van deze doelen, zo stelt Serge van Helvoirt, Manager Business Development bij Bexter. ‘Sommige specialisten in de industrie stellen dat efficiënt emballage beheer de meest vitale link is voor duurzame logistiek’. Ook verwachten die specialisten dat een duurzame bedrijfsaanpak binnenkort verplicht gaat zijn. Van Helvoirt is het hier mee eens: ‘De vraag is niet of, maar wanneer men moet overschakelen op een ander type emballage. Door de schaarste aan hout, de verplichte globale richtlijnen en de opkomende wereldwijde inmenging van overheden staan we aan de vooravond van grote veranderingen. Er is een veelvoud aan bedrijven dat zich richt op de ontwikkeling van duurzame assets. Met deze innovatieslag in het achterhoofd, zal het belangrijker worden om alle assets in een pool te kunnen volgen en beheren. Er zal immers een hogere waarde worden toegekend aan één asset’. De asset is niet langer een financieel detail maar wordt als het ware een vierkante meter vastgoed. Een intelligent platform dat niet alleen lading draagt maar ook veel over de lading kan vertellen. Aldus, Van Helvoirt.

Dat het gebruik van herbruikbare emballage aantoonbaar beter is voor het milieu is niet te ontkennen. Om het gebruik ervan te stimuleren is goed beheer noodzakelijk. Dat kan met TrackOnline. Draag bij aan het verduurzamen van onze aarde en laat de eenmalige emballage links liggen en kies voor herbruikbare emballage. Neem contact op met Serge van Helvoirt om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Of ga zelf 30 dagen gratis aan de slag met TrackOnline!


[1] Source: https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/04/15/2210713/28124/en/Worldwide-Returnable-Transport-Packaging-RTP-Market-Industry-to-2026-Demand-for-RTP-from-F-B-and-Textile-Industries-is-Driving-Growth.html