Returnable Transport Items (RTI) oftewel ladingdragers, zoals kratten, karren, trolleys, etc. worden veel gebruikt in de logistieke sector. Bedrijven in de logistieke sector kunnen de kosten aanzienlijk drukken, wanneer ze structureel, in plaats van ad-hoc aandacht geven aan hun RTI’s. Goed beheer zorgt voor minder schade, hogere beschikbaarheid en beter inzicht. Dit wordt ook onderbouwd in de literatuur, zo stellen Johansson en Hellström (2007)[1] in een publicatie, dat actief beheren en inzichtelijk maken van ladingdragers tot een kostenbesparing van 34% kan leiden.

“Actief beheer en het inzichtelijk maken van RTI’s kan leiden tot een kostenbesparing van 34% ” – Johansson & Hellström, 2007

De paper van Johansson geeft geen specificaties over hoe men de RTI’s moet beheren, echter vult het onderzoek van Ilie et al. (2009)[2] aan dat besparingen naar voren komen wanneer de stromen meer zichtbaar worden, daarnaast gaan partijen zich verantwoordelijker opstellen, wanneer de emballagestromen transparant en inzichtelijk worden. Wanneer één partij in de keten niet secuur omgaat met haar RTI’s, kan dit leiden tot vertraging/kosten voor de hele keten. Daarom heeft iedere partij in de keten belang bij transparante stromen.

Hoe groter en complexer de keten, hoe meer voor hand liggend dat hier een kostenbesparing kan plaatsvinden.

Actief Beheer

Wanneer men een RTI management systeem implementeert, kan dit het ketenbeheer extra ondersteunen, omdat verschillende onderdelen van de keten door de software worden ondersteund. Een voorbeeld van een dergelijk situatie is dat men afspraken heeft over het leveren/afhalen van RTI’s en de implementatie van een RTI management systeem kan bijdragen aan inzicht, transparantie en efficiëntie van de emballagestroom. Uiteraard moet hierbij worden genoemd dat de mate van een volwassenheid van een organisatie een grote rol speelt bij de kosten van de het ketenbeheer. Een organisatie die zijn ketenbeheer zo optimaal en efficiënt mogelijk inricht, zal daar de vruchten van plukken.

Start met kostenbesparing 

Benieuwd hoe jij kosten kan besparen door ‘actief te beheren’? Kom naar ICT & Logistiek op 7 en 8 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Op onze stand staan onze collega’s die je demo’s laten zien, al je vragen beantwoorden en/of helpen om jouw RTI management inzichtelijk te maken.

[1] Johansson, O., & Hellström, D. (2007). The effect of asset visibility on managing returnable transport items. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (10), 799-815.

[2] Ilie et al. (2009).The value for RFID for RTI management. Institute for information management, University of St. Gallen.