Welke trends en ontwikkelingen spelen in 2021 een belangrijke rol op het gebied van logistiek en emballage? Er zijn een aantal duidelijke trends te zien waar men dit jaar rekening mee kan houden in de strategie van de onderneming en op kan inspelen. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

#Trend 1: herbruikbare emballage

Een trend die in 2021 zal voortzetten is het gebruik van herbruikbare emballage. We schreven in 2020 al over eenmalige emballage versus herbruikbare emballage. De laatste jaren is het gebruik van herbruikbare emballage in de logistiek alleen maar gestegen. Het is uiteindelijk dé oplossing om logistieke middelen in de keten groener en duurzamer te maken. Bedrijven die nog geen gebruik maken van herbruikbare emballage lopen achter en zullen uiteindelijk ook overstag gaan. Het is niet voor niets dat de verkoop van het aantal verkochte eenheden van herbruikbare transportverpakkingen door RAJA in de Benelux hier een stijgende lijn laat zien.

Herbruikbare emballage heeft namelijk zo zijn voordelen. Herbruikbare emballage heeft een hogere aanschafprijs dan bijvoorbeeld pallets voor eenmalig gebruik. Een herbruikbare pallet zal langer meegaan en zich al binnen enkele keren terugverdienen, maar blijft een grotere investering. De hogere aanschafprijs maakt het nog belangrijker om deze emballagestromen te beheren en inzicht te hebben in waar de herbruikbare emballage staat.

#Trend 2: circulaire economie

Circulaire economie is niet meer voor morgen of de toekomst, het is iets waar we nú mee moeten beginnen of verder moeten doorpakken. Het is een feit dat we circulaire economie steeds vaker om ons heen horen. Er wordt hedendaags zelfs reclame voor gemaakt op abri’s en billboards. Dit is goed om de bewustwording onder de bevolking groter te maken over het belang van een circulaire economie. Daarnaast streeft de overheid naar een circulaire economie in 2050 en in 2030 moet het gebruik van grondstoffen met de helft zijn afgenomen. Dit houdt in dat producten en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt en dat er een minimale hoeveelheid afval is.

Een circulaire economie houdt in dat grondstoffen zijn waarde behoud door duurzaam te gebruiken of te hergebruiken. Wat betreft emballage betekent dit dat je emballage in een oneindige cyclus blijft benutten. Jouw emballage moet dus weer geretourneerd, gerepareerd en gewassen worden, zodat jouw emballage telkens opnieuw ingezet wordt.

#Trend 3: inzicht in data

Transparantie en inzicht (in data) zijn in de logistiek twee woorden die veel met elkaar te maken hebben. Al langer bestaat de trend dat men behoefte heeft aan transparantie in de keten. Een transparante keten zorgt voor goed overzicht in de keten en duidelijkheid over wie verantwoordelijk is over de goederen op elk moment. Verschillende betrokken organisaties in de keten houden vaak hun eigen administratie bij, in verschillende systemen, zonder dat dit inzichtelijk is voor andere partijen. Uit een essay van Glastuinbouw 2020 blijkt dat met het uitwisselen van kennis tussen ketenpartners een enorme winst te halen is op logistieke efficiëntieverbetering en omzetverhogingen door af te stemmen op de vraag. Cloud-based software is de oplossing voor een transparante keten en supply chain. Door het uitwisselen van data tussen ketenpartners op eenzelfde platform zal de samenwerking efficiënter worden en de keten een hogere transparantie krijgen.

Trend 4: slimmere technologieën

Het is niet erg verrassend meer, maar in 2021 is ook digitalisering een trend. Hoewel we in de samenleving al ver zijn met digitalisering, lopen veel bedrijven en voornamelijk bedrijfsprocessen nog achter op de digitalisering. In 2021 is de trend op het gebied van digitalisering voornamelijk gericht op slimmere technologieën. Een aantal van deze slimme technologieën zijn Internet of Things, Blockchain en Articial Intelligence. Ook in de logistiek investeren organisaties steeds meer in slimme software en systemen. Door gebruik te maken van slimme technologieën kun je vaak efficiëntieverbeteringen in je organisatie waarmaken en kan het uiteindelijk kostenvoordelen opleveren.

Dit zijn de voorspelde trends op het gebied van (herbruikbare) emballage voor 2021. In het kort is het belangrijk om vanaf nu alleen nog herbruikbare emballage aan te schaffen, zodat je het milieu minder belast. Zorg dat je met een emballage registratie systeem bijhoudt waar de emballage zich bevindt, zodat je jouw emballage in een circulair systeem kan blijven benutten. Maak hiervoor gebruik van slimme technologieën en systemen als Internet of Things en rfid tags. Deel deze informatie met jouw ketenpartners zodat het voor iedereen inzichtelijk is waar de emballage staat en wie verantwoordelijk is. Met het cloud-based platform TrackOnline kun je op deze trends inspelen en wordt 2021 een goed jaar! Wil je meer informatie over TrackOnline? Neem dan contact met ons op via e-mail of het contactformulier.