Samengevat:

 • Huidige richtlijnen omtrent verpakkingen schiet tekort. Richtlijn wordt verordening;
 • De verwachting is dat de PPWR begin 2025 wordt aangenomen;
 • Gebruik van herbruikbare en recyclebare verpakkingen wordt de standaard;
 • Bedrijven worden geacht een verpakkingsadministratie bij te houden;
 • Met TrackOnline ben je voorbereid op de aankomende wetgeving.

Updates:

26 april 2024: Op woensdag 24 april 2024 heeft het Parlement de PPWR goedgekeurd. Deze verordening, gericht op het aanpakken van de voortdurend toenemende afvalproblematiek, het harmoniseren van regels voor de markt en het bevorderen van de circulaire economie, werd goedgekeurd met 476 stemmen voor, 129 tegen en 24 onthoudingen.

Wat zijn de volgende stappen? De Raad moet de overeenkomst ook formeel goedkeuren voordat deze van kracht kan worden.

Belangrijke doelen voor herbruikbare verpakkingen:

 1. Vanaf 1 januari 2030 moeten bedrijven die transport- en verkoopverpakkingen gebruiken voor het verzenden van producten binnen de EU, ervoor zorgen dat ten minste 40% van dergelijke verpakkingen, zoals pallets, kratten en containers, herbruikbaar is binnen een hergebruikssysteem.
 2. Vanaf 1 januari 2040 moeten bedrijven streven naar het gebruik van ten minste 70% van dergelijke verpakkingen in een herbruikbaar formaat binnen een systeem voor hergebruik.

Wat is een systeem voor hergebruik?

‘Systemen voor hergebruik’ betekent organisatorische, technische of financiële regelingen, samen met prikkels, die hergebruik mogelijk maken in een gesloten of open systeem en omvatten statiegeld- en retourneringssystemen die ervoor zorgen dat verpakkingen worden ingezameld voor hergebruik.

TrackOnline is een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor het hergebruik van (transport)verpakkingen. Bij TrackOnline bieden we al jaren een robuust systeem voor hergebruik. Onze software optimaliseert het beheer van (transport) verpakkingen en stelt u in staat financiële afspraken en stimulansen op te zetten om het retourneren van verpakkingen aan te moedigen. Met real-time inzichten in de locaties en statussen van verpakkingen, verbetert TrackOnline zowel de efficiëntie als de duurzaamheid.

7 maart 2024: Op 4 maart 2024 bereikten het Europees Parlement en de Raad na twee maanden van intensieve onderhandelingen, bekend als de trialoogonderhandelingen, een voorlopig compromis over de PPWR-regelgeving. De Europese Commissie, ook onderdeel van de trialoogonderhandelingen, is het niet eens met de voorlopige overeenkomst. Het belangrijkste geschilpunt betreft het gebruik van recyclaten gemaakt van afval uit niet-EU-landen in de productie van verpakkingen binnen de EU.

De afronding van de onderhandelingen voor de Europese verkiezingen in juni 2024 zal niet worden gehaald, wat betekent dat de definitieve goedkeuring en implementatie van de PPWR-regelgeving wordt uitgesteld tot na de juridische beoordeling en bevestiging door het nieuw gekozen Europees Parlement, waarschijnlijk eind 2024 of begin 2025. Dit uitstel benadrukt de complexiteit en de uitdagingen die komen kijken bij het harmoniseren van wetgeving binnen de EU.

15 december 2023: Eind november stemde het Europees Parlement in met de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR).

De Packaging Waste Regulation (PPWR) is momenteel nog niet definitief. In de komende periode zal de Raad van Europa zich buigen over de huidige voorstellen, gevolgd door de laatste onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad, bekend als de trialoogonderhandelingen. Pas na deze stappen zal het uiteindelijke wetsvoorstel worden vastgesteld.


Wat is de PPWR?

In Europa geldt momenteel de Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD). Deze geldt sinds 1994. Een directive is een richtlijn – de ondergrens. In elk land is de PPWD vertaald naar wetgeving, maar de invulling hiervan kan per land verschillen. In Nederland is hier in 2014 invulling aan gegeven door de wetgeving: Besluit beheer verpakkingen. De Europese commissie heeft vastgesteld dat de huidige richtlijn tekortschiet op verschillende fronten:

 • Er bestaan teveel verschillen in de manier waarop lidstaten de richtlijn implementeren;
 • Er worden teveel verpakkingen geproduceerd;
 • Er wordt te weinig gerecycled materiaal (recyclaat) gebruikt;
 • Veel verpakkingen zijn niet voldoende recyclebaar;
 • Er is teveel loze ruimte in verpakkingen (met name in E-commerce);
 • Er vindt onvoldoende hergebruik van verpakkingen plaats;
 • Er bestaan teveel verschillen in de manier waarop lidstaten de richtlijn implementeren.

Om deze redenen is er een voorstel die van de richtlijn een verordening maakt, genaamd de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dit zorgt ervoor dat dezelfde regels van toepassing zijn voor alle Europese lidstaten.

Wat is het doel van de PPWR?

Het doel van de PPWR is tweeledig. Ten eerste wil de Europese Commissie de milieu-impact van verpakkingen verlagen.  Dat willen ze doen door de volgende maatregelen:

 • Vermindering van hoeveelheid verpakkingen (Zowel in gewicht als volume);
 • Voorkomen van verpakkingsafval;
 • Toename in het hergebruiken van verpakkingen;
 • Toename in recyclebare verpakkingen;
 • Een meer gedetailleerde en uitgebreide administratie van deze processen.

Ten tweede wil de Europese Commissie harmonisatie van de wetgeving, zodat er in heel Europa één wet is en er een gelijk speelveld ontstaat. Dus dezelfde eisen voor verpakkingen, dezelfde labels op verpakkingen en dezelfde definities. Iets wat in Duitsland Recyclebaar is, moet ook in Nederland recyclebaar zijn. 

Invulling van de PPWR

De vraag is natuurlijk: ‘Hoe gaan we de milieu-impact van verpakkingen verlagen?’

Dit wordt gedaan door nieuwe essentiele duurzaamheidseisen voor verpakkingen. Vanaf het moment dat de eisen ingaan mogen enkel nog verpakkingen de markt op worden gebracht die voldoen aan deze nieuwe eisen:

Stoffen in verpakkingen
Verpakkingsmaterialen en hun componenten mogen gezamenlijk niet meer dan 100 mg/kg bevatten aan de stoffen lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom.

Recyclebare verpakkingen
Tegen 2030 moeten alle verpakkingen recyclebaar zijn.

Minimale gehalte gerecycled content in verpakkingen
Het gebruik van gerecyclede materialen in de vervaardiging van nieuwe producten en verpakkingen dient te worden verhoogd. Het minimale gehalte gerecycled content in kunststof verpakkingen gaat geleidelijk omhoog in de komende jaren

Composteerbare verpakking
Volgens het voorstel van de Europese Commissie moeten bepaalde producten zoals theezakjes, koffiepads, koffiecupjes, etiketten op groente en fruit, en extreem lichte plastic tassen binnen twee jaar na de implementatie van de PPWR composteerbaar zijn.

Minimalisering van de verpakking
Verpakkingen dienen zo licht mogelijk te zijn en overbodige lucht of ruimte dienen vermeden te worden.

Herbruikbare of hervulbare verpakkingen
Er moeten meer herbruikbare en hervulbare verpakkingen worden ingezet in bepaalde productgroepen. Denk hierbij aan transportverpakkingen, grote huishoudelijke apparaten, warme en koude dranken (take away), E-commerce, bier en wijn.

Verbod op verpakkingstypes
Voor bepaalde doeleinden worden per 2030 een aantal verpakkingstypes verboden. Denk hierbij aan eenmalige verpakkingen in de horeca(drank en voedsel), retail(vers fruit/groenten) en hotels (toilet- en hygiëneartikelen).

Verpakkingenadministratie

Een kernonderdeel van de PPWR is de administratie van verpakkingen. Elk bedrijf wordt geacht een gedetaillieerde verpakkingsadministratie bij te houden, waarmee zij aantonen dat ze voldoen aan de regelgeving. De PPWR-maatregelen worden verwacht in werking te treden twaalf maanden na de publicatie van de regelgeving, die naar verwachting eind 2024 of begin 2025 zal plaatsvinden.

Dit betekent dat een nauwkeurige registratie van verpakkingen waarschijnlijk vereist zal zijn vanaf eind 2025 of begin 2026. De verwachting is dat je o.a. de volgende zaken moet gaan registreren per verpakking:

 • Verpakkingstype
 • Kleur
 • Gerecycled materiaal (post-consumer)
 • Gewicht per materiaal
 • Lege ruimte in de verpakking
 • Mogelijkheid hergebruik of refill systeem
 • Mogelijkheid statiegeld systeem
 • Geschiktheid om gecomposteerd te kunnen worden
 • Recycling performance

Tijdlijn PPWR

Hoe kan TrackOnline bedrijven helpen bij het naleven van de PPWR maatregelen?

Een emballage registratiesysteem kan voor bedrijven een essentieel hulpmiddel zijn bij het naleven van de maatregelen van de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Als we nog is inzoomen op het grootste doel van de PPWR.

Milieu – impact verlagen van verpakkingen, door het aantal verpakkingen die op de markt komen te reduceren.

TrackOnline maakt gedetailleerde en real-time gegevens van emballage items 24/7 inzichtelijk
Met TrackOnline raak je nooit meer emballage kwijt en weet je altijd hoeveel emballage op elke locatie staat. Door online emballage saldo’s af te stemmen zijn relaties op de hoogte van de onderlinge emballagetransacties. Op deze manier weet je precies wanneer je emballage terugkeert en hoef je nooit meer karren, platen, fusten, kunststof pallets of rolcontainers te bestellen dan nodig. Hiermee lever je direct een bijdrage aan de circulaire economie.

Gedetailleerde registratie van verpakkingen
TrackOnline stelt bedrijven in staat om gedetailleerde informatie over hun verpakkingen te verzamelen en te beheren. Dit omvat informatie over de afmetingen, volume, gewicht en meer. TrackOnline houdt de wetgeving goed in de gaten en zal wanneer nodig velden toevoegen om aan eventuele nieuwe vereisten te voldoen. 

Efficiëntieverbetering
Automatisering van emballagebeheer kan leiden tot verhoogde efficiëntie in verpakkingsprocessen, verminderde fouten en kostenbesparingen.

Verhoogde Transparantie en Traceerbaarheid
Een emballage registratiesysteem vergroot de transparantie en traceerbaarheid van verpakkingen.

Begin vandaag nog met registreren

Of het nu karren, platen, fusten, kratten, (kunststof) pallets of rolcontainers zijn. Je weet precies waar ze staan met TrackOnline. Ga voor een sluitende emballage administratie in de cloud. Werk eenvoudig en efficiënt.

Meer weten over TrackOnline? Neem hier contact op of vraag direct een demo aan.


Demo aanvragen