Pooling oplossingen

Kies jouw oplossing

Klantportaal

Als pooler beheer je emballage van verschillende partijen, zoals plastic pallets, kratten en andere ladingdragers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Zonder deze emballage dreigen fundamentele bedrijfsprocessen te stagneren, wat enorm veel kosten met zich mee kan brengen. Om deze reden is tijdigheid, transparantie en beschikbaarheid van data een belangrijk onderdeel voor een pooling bedrijf

Door gebruik te maken van het klant portaal van TrackOnline, bied je als pooler klanten de mogelijkheid om bijvoorbeeld zelf bestellingen te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer diverse klanten en relaties binnen de pool tijdig willen aangeven hoeveel emballage ze op een specifiek moment nodig hebben.  Relaties kunnen middels een login inloggen in een eigen TrackOnline omgeving. De omgeving is specifiek voor klanten waaraan toegang wordt verleend. Deze klanten hebben alleen toegang tot de voor hen relevante informatie.

Solutions Dashboard overzicht EN

In bredere zin gaat het hier over tijdigheid van informatie, beschikbaarheid van data en transparantie binnen de keten. Doordat keten partners direct zelf kunnen inloggen om de emballage stromen te zien en zelf bestellingen kunnen plaatsen, neemt dit werk voor de pooler uit handen. Zo ontvang je geen overbodige e-mail of telefoontjes. Door op deze manier te werken wordt alles in hetzelfde platform geregistreerd en beheerd.

Aanbevolen TrackOnline licentie

Pro+ / Enterprise Pro+ / Enterprise

Transactievergoedingen berekenen

Bereken transactievergoedingen door aan klanten op basis van jouw specifieke bedrijfsprocessen en werk efficiënter. Deze functionaliteit stelt je in staat om kosten geautomatiseerd door te berekenen. Het is mogelijk om een vergoeding te baseren op een specifieke klant, of om de vergoeding te baseren op een type emballage zoals een krat. Regelmatig moet een krat worden gereinigd en kunnen de eventuele reinigingskosten worden doorbelast middels een vergoeding in TrackOnline.
Daarnaast is het mogelijk om administratieve kosten door te berekenen. Andere mogelijkheden om transactievergoedingen te gebruiken is door reiskosten of brandstofkosten door te berekenen. Het platform biedt ook de mogelijkheid om deze transactievergoeding in te stellen per klant of per klantgroep. Een verschil is bijvoorbeeld gebaseerd op afstand, reistijd of de mate waarin organisaties emballage tijdig retourneren. De transactievergoeding die doorberekent wordt aan een klant is configureerbaar en geheel naar wens in te stellen en op basis van interne bedrijfsprocessen.

Het samenstellen en instellen van transactievergoedingen is gebruiksvriendelijk gehouden. In TrackOnline kan gekozen worden uit verschillende transactietypen geschikt voor de verschillende bedrijfsprocessen in een organisatie. Een ‘uitgifte’ wordt bijvoorbeeld voornamelijk gebruikt om uitgaande stromen te registreren. In een transactievergoeding is de keuze om met een vaste prijs te werken, bijvoorbeeld wanneer er administratieve kosten doorbelast dienen te worden. Daarnaast is het mogelijk om de vergoeding op basis van een staffel te laten berekenen, bijvoorbeeld wanneer je een vergoeding per emballage item wil doorrekenen. Zo is het mogelijk om een vergoeding voor het wassen van emballage te berekenen. Door te werken met transactievergoedingen in TrackOnline wordt er efficiënter gewerkt en tijd bespaart door het reduceren van handmatige handelingen.

Aanbevolen TrackOnline licentie

Pro+ / Enterprise

Procesmanagement

Met procesmanagement in TrackOnline worden jouw logistieke processen vertaald naar de emballage applicatie, middels verschillende statussen, rechten, status verloop en opeenvolgende acties. Hiermee worden processen geborgd en weet je welke actie moet worden uitgevoerd en door wie. Hierdoor is er een duidelijk overzicht waar de emballage zich bevindt binnen het logistieke proces.

Wanneer een organisatie verschillende bestel- of uitleverprocessen heeft gedefinieerd, kan met deze functie eenvoudig een proces worden ingesteld. Door middel van de verschillende statussen is duidelijk waar de emballage is binnen het logistieke proces.

Onderstaand een voorbeeld van verschillendestatussen in een logistiek proces, gedefinieerd in Trackonline. Aan de hand van een dergelijk proces kijkt de pooler of de bestelling haalbaar is. Door gebruik te maken van de allocatiefunctie kan dit ook volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd door het systeem. Door gebruikersrechten te definiëren kan voor iedere gebruiker een eigen omgeving met daarbij horende rechten worden toegekend. Het logistieke proces is volledig te volgen en te controleren in TrackOnline.

Solution klantlogin - connect NL+EN

Aanbevolen TrackOnline licentie

Pro+ / Enterprise Pro+ / Enterprise

Traceer emballage met RFID of IoT

Door gebruik te maken van Internet of Things (IoT) en RFID kunnen ladingdragers eenvoudig getraceerd en gemonitord worden in TrackOnline. Door het gebruik van IoT en RFID worden automatisch transacties in TrackOnline aangemaakt en zie je direct op welke locatie jouw kratten en karren staan.

RFID

is volledig te integreren in TrackOnline. Voorlogistieke dienstverleners die een asset-pool of pool van herbruikbare emballage beheren voor verschillende klanten is het handig om elke emballage beweging te traceren, bijvoorbeeld van distributiecentrum naar een krattenwasserij. Door middel van tags, handscanners en smart-spots wordt emballage gescand. De informatie van deze scan wordt doorgestuurd naar TrackOnline. Wanneer je als pooling organisatie veel verschillende soorten emballage beheert van diverse klanten, automatiseer je met een RFID toepassing veel handmatige handelingen.

IoT

Met IoT in TrackOnline kun je zendingen volgen, terugvinden en de meest efficiënte route doorlopen. Ook kun je van emballage op een specifieke locatie de temperatuur aflezen en bijvoorbeeld een open of dicht status van een deur. Daarnaast is het mogelijk om de conditionering van vers goederen te beheren middels temperatuurverloop.

people working in trackonline

Aanbevolen TrackOnline licentie

Pro+ / Enterprise Pro+ / Enterprise

Koppelingen middels onze REST-API

Externe ERP en WMS systemen kunnen middels REST-API eenvoudig worden gekoppeld met TrackOnline. Door de koppeling te leggen wordt de juiste data uitgewisseld met TrackOnline. Bestellingen vanuit het externe systemen worden automatisch geïmporteerd in TrackOnline.

Een koppeling met TrackOnline automatiseert veel handmatige acties. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat boekingen in twee verschillende systemen worden gezet, of dat informatie tussen systemen niet overeenkomt. Ook kan de emballage data worden geëxporteerd naar een BI-tool voor verdere toepassingen.

Een toepassing kan bijvoorbeeld zijn dat in TrackOnline transacties worden geregistreerd, zowel door de pooler als door de klanten van de pooler, middels het klantportaal. Op deze transacties zit een bepaalde vergoeding of verrekening, welke moet worden doorgestuurd naar een facturatieprogramma, dan biedt de brede koppel mogelijkheid van TrackOnline uitkomst.

Een andere toepassing is het gebruik van de koppeling van TrackOnline om specifieke saldo of transactie gegevens door te sturen naar een dashboard applicatie, zoals een BI-Tool. Met onze REST-API wordt informatie van een financieel systeem gekoppeld met TrackOnline, waardoor je real-time inzicht krijgt in KPI’sdie voorheen lastig te verkrijgen waren. Door gebruik te maken van de REST-API in combinatie met andere business applicaties, haal je meer uit het emballage platform, TrackOnline.

Aanbevolen TrackOnline licentie

Pro+ / Enterprise Pro+ / Enterprise