Wat is circulaire economie?

Ken jij de term circulaire economie? Ja? Dan behoor jij tot de kwart Nederlanders die van deze term heeft gehoord. Het is een term die je steeds vaker hoort en toch kan maar 9% je exact vertellen wat het betekent. Om dan maar met de deur in huis te vallen; circulaire economie richt zich op het behoud van waarde van grondstoffen, die in de economische kringloop zijn gebracht om duurzaam te gebruiken of te hergebruiken.

2050

Circulaire economie wint terrein in Nederland. Zo heeft het Nederlandse kabinet heeft de ambitie om Nederland nog vóór 2050 volledig circulair te maken.  Dit is een proces dat niet vanzelf zal gaan en veel innovatie, tijd en flexibiliteit zal eisen van de Nederlandse bedrijven. Echter zal het niet alleen binnen Nederland kunnen blijven , als deze doelstelling gerealiseerd wordt, zal dit concept ook internationaal moeten worden omarmd. Een circulaire economie kan als één containerbegrip worden genoemd, of het kan binnen een sector specifieke context vallen.

Wat verstaan we nu precies onder de term ‘Circulaire Economie’? TNO geeft in 2013 de volgende definitie aan het begrip

“De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”.

Circulaire economie is niet alleen recycling

Is het dan alleen recycling? Gedeeltelijk, maar het gaat verder dan dat. Een circulair systeem betekent volgens ABN AMRO dat je:

  • Emballage langer kan gebruiken;
  • Jouw huidige middelen optimaal inzet;
  • Emballage en andere materialen in een oneindige cyclus blijft benutten.

In essentie gaat het dus om de herbruikbaarheid van grondstoffen, om deze wederom in een systeem te plaatsen, zodat het uiteindelijk een iteratief proces is. De overgang van het proces is te zien in de onderstaande figuur van Rijksoverheid, waar de drie fases worden beschreven.

Circulaire economie

bron

Waar de Lineaire fase voornamelijk de traditionele supply chain weergeeft. De Hergebruik economie het transitie model is, waar veel organisaties zich nu in bevinden, men hergebruikt een deel, andere delen zijn hier nog niet in meegenomen.

Voordelen van circulaire economie

Circulaire economie brengt meerdere voordelen met zich mee. ABN AMRO noemt vijf verschillende verdienmodellen voor circulariteit in de organisatie.

– Circulaire inputs: creatie van circulaire grondstoffen

Dit gaat om het creëren van grondstoffen die volledige her-nieuwbaar, bio-afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Emballage binnen de logistieke sector valt hier bijvoorbeeld onder, wanneer men plastic pallets repareert, wast en daarna in gebruik neemt.

– Product-dienstsystemen: van eigenaar naar huurder

Deze vorm richt zich op het huren van de goederen/producten in plaats van het aankopen ervan. Hierdoor ligt de druk voor beide partijen hoger om de gehuurde zaken alleen voor de benodigde termijn in bezit te houden. Het verhuren van karren en platen binnen de sierteelt  en transportsector is een voorbeeld hiervan.

– Levensduur verlenging: niet weggooien maar repareren

Hoewel dit concept simpel lijkt, wordt het minder toegepast dan men zou verwachten. Dit gebeurt nu vaak in zogenaamde ‘closed-loops’, waar een vaste poule van emballage een vaste ronde maakt tussen partijen. Het is echter wel van essentieel belang om dan goed te weten waar je emballage op welk moment is en hoeveel procent daarvan ook inzetbaar is. Om dit te realiseren heb je een registratiesysteem nodig, zoals TrackOnline.

– Deelplatforms: onderbenutting of overcapaciteit delen

Een bekend voorbeeld is de taxiservice Uber, of Airbnb. Maar ook deelauto’s voor in de binnenstad, zoals Snappcar. Binnen de logistiek een gedeelde poule van emballage, waar iedereen gebruik van kan maken en verantwoordelijk voor is.

– Waardeterugwinning: van afval naar waarde

In de bouwsector kan dat zijn, waar grondstoffen van een oud pand kunnen worden verwerkt in een nieuwbouwproject.

Hoe pas je nu circulaire economie toe?

Het doel van de Nederlandse overheid is dus om in 2050 een circulaire economie te hebben. Rigoureuze veranderingen hoeven er niet plaats vinden, maar begin langzaam. Zet de eerste stap met jouw bedrijf en probeer zo samen met anderen bedrijven het doel van de Nederlandse overheid te halen. Verleng de levensduur van jouw assets, weet altijd en overal waar ze zijn met TrackOnline. Wil je weten hoe TrackOnline jouw logistieke processen of supply chain optimaliseert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.