Producten die de grens over gaan worden verpakt. Deze verpakking wordt vervoerd middels een ander soort verpakking: emballage. Als emballage op reis gaat en de grens over gaat, komt er veel bij kijken. Verschillende partijen in de keten dragen op andere momenten verantwoordelijkheid voor de emballage en de producten. Hoe zorg je dat de emballage veilig de grens over gaat en niet al te onbelangrijk: ook weer in de juiste aantallen retour komt?

Verpakking verpakt

Bloemen, bomen, groente en fruit gaan niet zomaar los mee de vrachtwagen in en naar de klant. Het wordt verpakt. Bloemen staan in emmers, bomen in trays, groente en fruit in dozen of kratten. Een doos groente vult natuurlijk geen vrachtwagen, hetzelfde geldt voor een emmer vol met bloemen. Daarvoor wordt (herbruikbare) emballage gebruikt, zoals Deense karren, plastic pallets en containers. Emballage is de verpakking van de verpakking, zodat het product niet beschadigd en vrachtwagens optimaal gevuld worden en geen lege kilometers rijden.

Grenzen verleggen

Veel van de producten die vervoerd worden middels emballage, gaan de grens over. Nederland rekent zo’n 123 miljard euro aan Nederlandse goederen export. In verschillende sectoren zijn de volgende cijfers bekent:

–          COVID-19 heeft een flinke impact gehad op de export van sierteelt. De export van sierteeltproducten lag dan ook, in de maanden maart, april en mei, 500 miljoen euro lager dan in 2019.

–          De export in de sierteelt toonde afgelopen zomer een herstel. In de maanden juni en juli steeg de export. Zo steeg de export voor snijbloemen in juni 18% en in juli 12%. De export van planten steeg in juni 45% en in juli 26%. Vervolgens stabiliseerde de markt in augustus.

–          Ook de Rabobank is voorzichtig positief om te zeggen dat de tuinbouw veerkrachtig is.

–          De omzet van de aardappel, groente en fruit sector, de AGF sector, was zeer hoog in de maanden maart en april.

We kunnen wel zeggen dat, ondanks COVID-19, veel Nederlandse producten de grens overgaan.

Verplichte vrachtbrief

De CMR vrachtbrief zorgt ervoor dat goederen geëxporteerd kunnen worden. Het is noodzakelijk voor internationaal vervoer over de weg. Het is dus een verplicht document. In dit document staat onder ander informatie over de transporteur, de geadresseerde, de afzender, uiterlijke staat van de goederen en bijzondere instructies. De vrachtbrief wordt zowel nationaal, als internationaal gebruikt.

e-CMR altijd bij de hand

Tegenwoordig bestaat de e-CMR, de digitale vrachtbrief. Deze bevat evenveel informatie, maar is digitaal beschikbaar, waardoor je deze altijd bij de hand hebt. Met de koppeling tussen TransFollow en TrackOnline, heb je jouw emballage zaken op orde en de digitale vrachtbrief bij de hand. Wil je meer weten over deze koppeling? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

Emballage komt retour

Nadat de returnable transport items, oftewel emballage, op de plaats van bestemming is gekomen, is het de bedoeling dat ook weer emballage mee terug wordt genomen. Hierbij is juiste registratie van emballage van belang. In de praktijk komen nog veel discussies over het emballagesaldo voor en dan met name over de aantallen van ontbrekende emballage. Het opstellen van duidelijke afspraken  en inzicht in het emballagesaldo voor alle partijen in de keten voorkomt deze discussie.

Wil je er zeker van zijn dat jouw emballage veilig op reis gaat en ook weer retour komt? Investeer dan in het emballage registratie platform TrackOnline. Hiermee heb je inzicht in je emballagestromen en weet je precies hoeveel emballage waar staat. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.