Het jaar vliegt voorbij, zo snel dat we de kwartaalupdate van het tweede en derde kwartaal hebben samengevoegd. We bespreken de belangrijkste updates en nieuwe functionaliteiten en lichten toe welke voordelen en impact het heeft op jou als klant. 

Mobiele applicatie

De updates voor de mobiele applicatie zijn beschikbaar voor alle licenties. We hebben een eenvoudigere manier van digitaal aftekenen toegevoegd. Hierdoor kun je zowel voor in- als uitgaande items tegelijkertijd aftekenen. Daarnaast is het mogelijk om voor meerdere transacties in één keer af te tekenen die niet aan elkaar gerelateerd zijn. Ook bijlagen, zoals de handtekening of een afbeelding, zijn toe te voegen aan meerdere transacties tegelijkertijd.

Ritten overzicht

Verschillende uitbreidingen en mogelijkheden zijn toegevoegd aan het ritten overzicht. Hierdoor is het mogelijk om in het ritten overzicht te filteren op een itemconfiguratie. Voorheen waren enkel alle ritten zichtbaar en vanaf zijn ritten te weergeven voor een specifieke itemconfiguratie.

Daarnaast is het mogelijk om in het ritten overzicht te filteren op transacties zonder ritnummer. Zo wordt voorkomen dat bepaalde transacties niet worden verwerkt omdat de transacties niet in een rit zijn verwerkt. Zet in het overzicht de knop aan waarbij je aangeeft dat je ritten wil zien zonder ritnummer. Zo filter je er eenvoudig uit voor welke transacties nog geen ritnummer is en indien gewenst kan er een rit voor worden aangemaakt.

TrackOnline update

Een andere update is de mogelijkheid om vanuit het ritten overzicht nieuwe transacties aan te  maken. Voorheen kon dit alleen vanuit het transactiescherm en moest het ritnummer worden toegevoegd. Door transacties vanuit het ritten overzicht aan te maken staat direct het ritnummer correct ingevuld. Het aanmaken is zeer eenvoudig. Ga naar het rittenoverzicht en klik in een ritnummer op ‘Acties’ en vervolgens op ‘Transactie toevoegen’. Hier kun je het gewenste transactietype invullen. Deze nieuwe functies zijn beschikbaar vanaf een TrackOnline PRO licentie.

Vergoedingen

Voor de functionaliteit vergoedingen in TrackOnline zijn meerdere updates doorgevoerd, waardoor het werken met deze functie nog eenvoudiger en sneller werkt. Zo is het mogelijk om per item conditie een aparte vergoeding in te stellen en kan bijvoorbeeld voor items die vuil zijn een andere vergoeding worden ingesteld, omdat ze gewassen moeten worden. Voorheen moest dit handmatig worden ingevoerd. Daarnaast worden correcties nu direct meegenomen in de correctie transactie en in de financiële berekening. Wanneer bijvoorbeeld teveel is geleverd en een correctie wordt doorgevoerd, worden ook de originele vergoedingen aan deze items verrekend en verwerkt in de financiële berekening.

Ook kan nu voor elke locatie een andere vergoeding worden ingesteld. Het kan voorkomen dat je met een bepaalde locatie andere afspraken hebt over vergoedingen dan de reguliere vergoedingen. Wanneer je een transactie aanmaakt worden in eerste instantie de standaard vergoedingen meegenomen, tenzij andere vergoedingen voor een locatie zijn afgesproken, dan worden de standaard vergoedingen overschreven. Dit is in te stellen onder het account van de locatie (zie afbeelding). De bovengenoemde updates zijn beschikbaar vanaf een TrackOnline PRO licentie.

Locatie netwerk

Uitbreiding van de mogelijkheden voor de inrichting van de transacties en opties zijn toegevoegd voor het locatienetwerk. Het was al mogelijk om in te stellen met welke locaties je verbonden bent en vanaf nu is het ook mogelijk om in te stellen of je items/transacties kunt verzenden naar en/of ontvangen van specifieke locaties in het netwerk. Voorheen was het enkel mogelijk om beiden (verzenden én ontvangen) in te stellen en nu kun je specifiek kiezen voor verzenden of ontvangen (of allebei). Wanneer je momenteel netwerk locaties hebt ingesteld, kun je vanaf nu deze opties aan of uit zetten. Deze update is beschikbaar vanaf een STANDARD licentie.

Relaties uitnodigen voor inzage in jouw administratie

Een nieuwe functie is beschikbaar waarbij je relaties kan uitnodigen voor inzage in jouw administratie. Hierdoor wordt de betreffende relatie een externe gebruiker in jouw administratie. Wanneer deze gebruiker ook een eigen TrackOnline account heeft, is het voor hen mogelijk om te wisselen tussen de eigen administratie en jouw administratie. Afhankelijk van de rechten die zijn ingesteld voor externe gebruikers, kunnen ze bepaalde informatie inzien en acties uitvoeren, zoals het plaatsen van een order. Het voordeel hiervan is dat zowel voor jouw relatie als voor jezelf het inzichtelijk is welke transacties er zijn en wat de status daarvan is. Dezelfde transactie met dezelfde informatie is inzichtelijk voor beide partijen. Deze update is beschikbaar vanaf een TrackOnline PRO licentie.

Een nieuwe manier van inloggen

Voor een betere bescherming van gegevens, is het inlogscherm gewijzigd voor zowel mobiel als desktop. In het nieuwe inlogscherm is het mogelijk om naast de gebruikersnaam ook in te loggen met het geregistreerde e-mailadres. Daarnaast verdwijnt de mogelijkheid om het wachtwoord weer te geven. Het icoontje met het oogje, dat bij het wachtwoord staat, is dan niet meer zichtbaar. Deze update is doorgevoerd voor alle TrackOnline licenties.

Overige updates

  • Prijzen kunnen tot en met vier decimalen worden geregistreerd. Hierdoor kunnen preciezere berekeningen worden gemaakt die nauwkeuriger herleidbaar zijn in rapportages en transacties. Uiteraard kun je nog steeds twee decimalen gebruiken. Deze update is voor alle licenties beschikbaar.
  • Saldo rapporten per locatie zijn nu ook te delen met locaties en werkt hetzelfde als het versturen van transactierapporten. Deze update is voor alle licenties beschikbaar.
  • Per transactietype is in te stellen van welke item-condities je gebruik wil maken. Vanaf STANDARD is in te stellen voor alle transacties van welke item-condities gebruik kan worden gemaakt. Vanaf een PRO licentie is dit in te stellen per transactietype.
  • In het transactieproces zijn meer opties mogelijk. Je kan bijvoorbeeld een extra status meegeven, te weten: in dispuut. Ook is het mogelijk om meerdere redenen van wijziging op te geven. Deze update is beschikbaar vanaf een PRO licentie.
  • Via procesregels is het mogelijk om automatisch een transactie tag toe te voegen of te verwijderen. Hierbij stel je zelf in aan welke voorwaarden het moet voldoen en vervolgens kun je in het overzicht filteren op deze specifieke tags. Dit is beschikbaar vanaf een PRO licentie.