We zijn onze applicatie constant aan het ontwikkelen. Dat is maar goed ook, want we willen innovatief blijven. Onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen, zodat zij werken met de laatst geüpdatete versie van de software. En zoals we eerder schreven, het softwaregebruik in Nederland neemt toe. TrackOnline is zo’n Software as a Service (Saas) product, waarmee we diverse sectoren zoals de sierteelt willen ontzorgen, door grip te bieden op logistieke processen. Niet alleen grip, maar ook besparing van tijd en geld.

Digitaal ondertekenen

In de mobiele applicatie van TrackOnline kun je nu transacties ondertekenen. Heb je als transporteur een handtekening nodig voor ontvangst of aflevering van de emballage, dan kan dit nu gemakkelijk in de TrackOnline applicatie.

De TrackOnline applicatie slaat niet alleen de handtekening op, maar ook de volgende punten:

  • GPS locatie van tekenen
  • Naam
  • Datum en tijd

Een transactiedocument met handtekening wordt op de transactie opgeslagen. Zo is alle informatie terug te vinden op één plek.

Ritnummer

We hebben ook een ritdocument beschikbaar gemaakt. Per transporteur kun je de ritten opvragen.
Een transactie van emballage kan in één rit worden vervoerd, maar ook twee verschillende transacties kunnen in één rit worden vervoerd. Wanneer er bijvoorbeeld in één rit vijf Deense karren met rozen worden vervoerd en zeven CC Containers met kerstbomen, dan hebben zij hetzelfde ritnummer. Kortom meerdere transacties kunnen gebundeld worden in één rit, dit geeft overzicht voor de transporteur.

Door ritnummers toe te voegen, kan hierop gefilterd worden en kan de transactie snel gevonden worden. Deze functionaliteit is zowel toegevoegd aan de webapplicatie als de mobiele applicatie.

Transactie

Reeds verwerkte transacties kunnen niet worden aangepast, toch moeten er soms een correctie worden gemaakt. De transacties die reeds zijn verwerkt kunnen nu eenvoudig worden aangepast, door met de rechtermuisknop op de transactie te klikken.

In je transactie kun je nu aangeven bij welk dok of vak de emballage zich bevindt. Doknummer en vak kunnen nu als kolom worden toegevoegd in het transactieoverzicht.

Saldo beperking

Vervoerders die jouw emballage vervoeren en locaties waar jouw emballage heen gaat, kun je nu beperkingen opleggen in TrackOnline. Bijvoorbeeld met saldo restrictie wanneer een locatie te veel saldo heeft, dan wil je dat hij geen emballage, zoals karren meer kan krijgen. Met alleen een ruilrestrictie heeft een locatie nog wel de mogelijkheid om de karren in te leveren. In dit laatste geval heeft een locatie transacties van het type ‘uitwisseling’. Het saldo kan dan niet op- of aflopen.

Heb je vragen over de laatste ontwikkelingen van TrackOnline? Neem dan contact op met onze Product Owner Diemer. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van TrackOnline, dat kan door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.